Home

 Susură în apele mele repezi numai artă.
Artă spulberătoare plină de viață și dăruire de sine completă.
O muzică răvășitoare ce nu înțelege că există limite și pământ…
Pentru că orice fir de praf îl transformă în Lumină. 

Îmi torn în ceașcă cutezanță
Deplină, dependentă, învolburată,
Ca să îmi tulbur cafeaua și să o transform
În otravă
Pentru că e mai ușor să credem în rău uneori
Decât în adevăr
Și libertate.
E atât de plin de el în jur încât îmi pare
Că orice altceva ce nu este el
E demn de suspiciune.
Și totuși, există pe fiecare frunte
Un rid anume care mereu hotărăște pentru noi.
O cută de rebeliune
Care vrea să urmeze firul roșu
Al Sinelui.
Nu acoperiți cu operații estetice
Ridul cutezător
Al Curajului.